Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 1349 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Thế giới cội nguồn trong thi pháp tiểu thuyết của J.M.G Le ClézioNGUYỄN, THỊ BÌNH
2007Không gian tiểu thuyết của J.M.G Le ClézioNGUYỄN, THỊ BÌNH
2007A historical review of English language education in Vietnam (book chapter). In Y. H. Choi & B. Spolsky (eds.)LÊ, VĂN CANH
2007Từ trái nghĩa trong các tiêu đề trên báo chí NgaVŨ, THỊ CHÍN
2007Phép lặp từ trong tiêu đề báo chí NgaVŨ, THỊ CHÍN
2007Nghiên cứu phương án biên soạn tài liệu giáo dục tiếng Hàn cao cấp dành cho người ViệtHOÀNG, THỊ YẾN
2007Chức năng ngôn ngữ quốc gia và vị trí môn tiếng Việt ở Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN,PHAN, THỊ NGUYỆT HOA
2007Changing for the better: challenges and opportunitiesNGUYỄN, HÒA,; TRẦN, HOÀI PHƯƠNG
2007Hệ hình nhận thức trong nghiên cứu ngôn ngữNGUYỄN, HÒA
2007Sự tri nhận và biểu đạt thời gian trong tiếng Việt qua các ẩn dụ không gianNGUYỄN, HÒA
2007The application of the CEF and other frameworks at VNUCFLNGUYỄN, HÒA
2007Đào tạo ngoại ngữ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănLÂM, QUANG ĐÔNG
2008Sách giáo khoa lớp 10 nâng caoTRẦN, ĐÌNH BÌNH
2008Influence de la culture française à travers l’enseignement-apprentissage du et en français au Vietnam dans le contexte de globalisationTRẦN, ĐÌNH BÌNH
2008Acculturation des vietnamiens à travers l’enseignement/apprentissage du et en françaisTRẦN, ĐÌNH BÌNH
2008Những cuộc hành trình và cấu trúc tác phẩmNGUYỄN, THỊ BÌNH
2008Những đổi mới giảng dạy văn học PhápNGUYỄN, THỊ BÌNH
2008Thành phần khởi ngữ trong cấu trúc câu tiếng Việt đối chiếu chuyển dịch sang tiếng PhápNGUYỄN, LÂN TRUNG
2008ベトナム語母話者にとって漢越語知識は日本語学習にどの程度有利に働くか(―日越漢字語の一致度に基づく分析)世界の日本語教育NGÔ, MINH THỦY; NAKAHIRA KATSUKO, YOSHIKI MIKAMI; MATSUDA MAKIKO, KANAMURA KUMI; THÂN THỊ KIM TUYẾN
2008Towards an effective professional development program for teachers of ESP in DFLSP – CFL – VNUTRẦN, THỊ THU HIỀN