Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1004
Title: Vấn đề mối quan hệ giữa tác phẩm văn học và người đọc trong tư duy lí luận văn học hiện đại
Authors: NGUYỄN, THỊ BÌNH
Keywords: Vấn đề mối quan hệ giữa tác phẩm văn học và người đọc trong tư duy lí luận văn học hiện đại
Issue Date: 2006
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Sự tồn tại đích thực và những đặc trưng của tác phẩm văn học chỉ có được nhờ hai hoạt động ý thức có nội dung chủ ý từ tác giả và người đọc và Ingarden đã gọi tác phẩm là vật hai lần có ý thức. Tác phẩm văn học ra đời mang những yếu tố khách quan và chủ quan, nó là một quá trình năng động và phức tạp. Sự hình thành tác phẩm văn học là quá trình không khép kín, với khả năng tiềm ẩn của văn bản trước những tác động và hệ thống qui ước của từng thời đại. Trong sự hình thành tác phẩm, quá trình đọc yếu tố bên ngoài đóng vai trò quan trọng, quyết định sức sống bền chặt qua nhiều năm tháng của tác phẩm. Luận điểm then chốt đó đã được hệ thống lí luận văn học hiện đại minh chứng một cách khoa học. Sức hấp dẫn và tính hiệu quả của tư duy mới mẻ này được thể hiện qua sự ra đời của những khuynh hướng tiếp cận văn bản văn học vô cùng phong phú trên thế giới. Sức sống của những quan niệm và phương thức mới đó đã lan tỏa ở khắp mọi nơi và được thế giới chấp nhận.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1004
Appears in Collections:Bài báo khoa học trong nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ BÌNH.2006.Tác phẩm & người đọc.pdf200.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.