Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1009
Title: Những đổi mới kỹ thuật miêu tả không gian tiểu thuyết Pháp hiện đại
Authors: NGUYỄN, THỊ BÌNH
Keywords: Những đổi mới kỹ thuật miêu tả không gian tiểu thuyết Pháp hiện đại
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Thế kỷ XX với những khát khao mãnh liệt cách tân nghệ thuật tiểu thuyết đã xuất hiện nhiều toan tính đổi mới kỹ thuật không gian tiểu thuyết. Các tác gia tiểu thuyết đã mở rộng phạm vi của miêu tả, thay đổi cấu trúc tự sự. Môi trường hiện thực nơi con người tồn tại là đối tượng trung tâm của tiểu thuyết và qua tài năng của Le Clézio đã trở thành không gian nghệ thuật phản ánh những vấn đề bức thiết của nhân loại. Những chuyến viễn du không phải chỉ là những chuyến phiêu lưu khám phá những vùng đất mới, mà thực chất là những cuộc hành trình tinh thần. Cấu trúc các cuộc hành trình phản ánh thế giới quan của người nghệ sỹ đòi hỏi các kỹ thuật xử lí không gian phù hợp.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1009
Appears in Collections:Bài báo khoa học trong nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ BÌNH.2010.Không gian trong tiểu thuyết Pháp hiện đại.pdf175.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.