Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1012
Title: Không gian tiểu thuyết của J.M.G Le Clézio
Authors: NGUYỄN, THỊ BÌNH
Keywords: Không gian tiểu thuyết của J.M.G Le Clézio
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Đề tài tiến hành tổng thuật những kỹ thuật xây dựng không gian từ tiểu thuyết truyền thống đến tiểu thuyết hiện đại thế kỷ XX nhằm nêu bật sự kế thừa xuất sắc những tinh hoa của các nhà văn tiền bối và những cách tân, đổi mới của Le Clézio trong kỹ thuật xây dựng không gian tiểu thuyết. Tiếp đó, đề tài khảo sát và phân loại những không gian đặc trưng trong các tác phẩm phản ánh thế giới quan và chủ nghĩa nhân văn của Le Clézio; những quan niệm về cội nguồn quyết định các kỹ thuật xây dựng không gian tạo nên những cực đối lập: Không gian cội nguồn và không gian phi cội nguồn trong tác phẩm của Le Clézio. Cuối cùng, đề tài ứng dụng cách thức tiếp cận văn bản văn học nói chung và không gian tiểu thuyết nói riêng đối với loại “siêu độc giả”: người giảng dạy văn học và sinh viên ngành ngữ văn nước ngoài.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1012
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQG

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ BÌNH.2007.Không gian tiểu thuyết của Le Clezio.pdf179.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.