Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1013
Title: Lí luận tiếp nhận văn bản văn học và đổi mới phương pháp giảng dạy
Authors: NGUYỄN, THỊ BÌNH
Keywords: Lí luận tiếp nhận văn bản văn học và đổi mới phương pháp giảng dạy
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Đây là công trình nghiên cứu mang tính chất liên ngành: lí luận, phê bình văn học, giảng dạy văn học. Công trình đã giới thiệu tổng quan những thành tựu của phê bình, nghiên cứu, giảng dạy văn học lấy mỹ học tiếp nhận hiện đại của thế kỷ XX làm nền tảng. Nghiên cứu và phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của các phương pháp giảng dạy văn học từ truyền thống dịch, nghe nhìn, đến đường hướng giao tiếp. Đề tài đã tiến hành khảo sát việc giảng dạy – học – kiểm tra đánh giá môn văn học tại khoa NN&VH Pháp và đã đề nghị áp dụng phương pháp giảng dạy theo thể loại, loại hình và giao tiếp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy-học văn học nước ngoài bằng ngoại ngữ và gợi mở đổi mới giảng dạy văn học Việt Nam trong các trường đại học và cao đẳng.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1013
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQG

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ BÌNH.2011.NCKH.pdf175.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.