Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1023
Title: A theory-practice divide: EFL teachers’ and students’ beliefs about grammar instruction
Authors: LÊ, VĂN CANH
Keywords: A theory-practice divide: EFL teachers’ and students’ beliefs about grammar instruction.
Issue Date: 2012
Publisher: English Australia
Abstract: Bài báo trình bày kết quả một nghiên cứu khảo sát làm cơ sở cho một nghiên cứu sâu trong một thời gian dài về một trường hợp cụ thể đối với tín niệm của giáo viên tiếng Anh về dạy ngữ pháp. Các kết quả cho thấy cả giáo viên và học sinh đều có những tín niệm tương đối đồng nhất về vai trò của ngữ pháp. Vả giáo viên lẫn học sinh đều đề cao việc dạy và học ngữ pháp bằng phương pháp diễn dịch cũng như độ chính xác về ngữ pháp trong sử dụng ngoại ngữ. Nghiên cứu cho thấy tín niệm của người học về hoạt động học ngoại ngữ chịu ảnh hưởng nhiều của tín niệm và cách dạy của giáo viên, do vậy cần tạo điều kiện để giáo viên có cơ hội để xem xét lại giữa kiến thức cảm tính của học với những kiến thức khoa học về phương pháp giảng dạy.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1023
Appears in Collections:Bài báo khoa học ngoài nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ VĂN CANH.2012.English Australia.pdf125.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.