Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1028
Title: A historical review of English language education in Vietnam (book chapter). In Y. H. Choi & B. Spolsky (eds.)
Authors: LÊ, VĂN CANH
Keywords: Seoul, South Korea: Asia TEFL.
Issue Date: 2007
Publisher: Seoul, South Korea: Asia TEFL.
Abstract: Lịch sử giáo dục tiếng Anh là một phần của bức tranh về lịch sử giáo dục ngoại ngữ lâu dài của Việt Nam. Chương này phân tích có phê phán chính sách giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam từ thời Bắc thuộc đến nay. Toàn bộ lịch sử giáo dục ngoại ngữ nói chung được chia thành bốn giai đoạn: giai đoạn Bắc thuộc, giai đoạn thuộc địa của Pháp, giai đoạn kháng chiến chống Mỹ và giai đoạn sau thống nhất đất nước. Qua phân tích một thực tế nổi lên là mặc dù giáo dục ngoại ngữ luôn luôn được quan tâm qua tất cả các thời kỳ nhưng Việt Nam thiếu một chính sách nhất quán. Mỗi giai đoạn lịch sử đều có một ngoại ngữ nhất định giữ vai trò chủ chốt trong chương trình học tùy theo bối cảnh lịch sử và chính trị của đất nước. Về phương diện phương pháp giảng dạy, Việt Nam có xu hướng nhập khẩu trọn gói các phương pháp dạy học của phương Tây và hệ quả là các phương pháp đó không được chấp nhận nên kết quả học tập không được như mong muốn.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1028
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ VĂN CANH.2007.ASIA TEFL.pdf131.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.