Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1039
Title: Giáo trình Địa lý đại cương
Authors: VŨ, THỊ CHÍN
ĐINH, THỊ THU HUYỀN
VŨ, QUỐC THÁI
Keywords: Giáo trình Địa lý đại cương
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Giáo trình được thiết kế dành cho sinh viên năm thứ hai đang ở trình độ tiếng Nga B1 theo khung tham chiếu Châu Âu và muốn đạt đến trình độ C1. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Địa lý đại cương xoay quanh một số chủ đề chính như: Địa lý như một bộ môn khoa học, vũ trụ, Trái đất như một hành tinh của hệ mặt trời, đặc điểm cấu tạo của Trái đất, các hiện tượng thiên nhiên, đặc điểm địa lý, dân cư các châu lục, đặc điểm địa lý của LB Nga và Việt Nam v.v. Giáo trình góp phần mở rộng kiến thức chung cho sinh viên trong lĩnh vực địa lý tự nhiên và xã hội, đồng thời làm phong phú vốn từ vựng, củng cố kiến thức ngữ pháp, nâng cao khả năng thực hành ngoại ngữ của sinh viên, đặc biệt là kỹ năng dịch, đọc-hiểu (củng cố và phát triển sâu hơn khả năng đọc diễn cảm, đọc phân tích, đọc tìm hiểu, đọc lướt, đọc có dùng từ điển...) và viết (lập dàn ý, viết đề cương tóm tắt, viết bài theo dàn ý cho sẵn…). Chương trình chú trọng bồi dưỡng và phát triển khả năng tự học, khả năng phân tích thông tin của sinh viên. Hệ thống bài tập đa dạng, phong phú, giúp sinh viên củng cố kiến thức địa lý, kiến thức ngôn ngữ. Môn học cũng hướng đến mục tiêu rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, kỹ năng tư duy phê phán và tư duy phân tích, kỹ năng giải quyết vấn đề, đồng thời cũng giúp sinh viên có thái độ nghiêm túc hơn trong học tập, tăng hứng thú của họ với tiếng Nga và chuyên ngành đã lựa chọn.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1039
Appears in Collections:Tài liệu nghe nhìn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐỊA LÝ ĐẠI CƯƠNG.pdf135.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.