Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1052
Title: Những thủ thuật dạy đọc hiểu để phân tích văn bản văn học trong giờ thực hành văn học Nga
Authors: NGUYỄN, THỊ CƠ
Keywords: Những thủ thuật dạy đọc hiểu để phân tích văn bản văn học trong giờ thực hành văn học Nga
Issue Date: 2006
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Trong bài viết này tác giả đưa ra những thủ thuật dạy đọc hiểu để phân tích văn bản trong giờ thực hành văn học Nga như: chú giải ngôn ngữ học, cách tiếp cận mang tính văn học, đất nước học nhằm giúp sinh viên hoàn thiện những kỹ năng đọc hiểu sâu để phân tích văn bản. Những kỹ năng này rất quan trọng và cần thiết, giúp sinh viên hiểu sâu nội dung và chủ đề tư tưởng văn bản đồng thời tăng cảm hứng đọc cảm thụ cái hay cái đẹp, tạo đà cho việc học ngoại ngữ được hiệu quả hơn.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1052
Appears in Collections:Bài báo khoa học trong nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ CƠ.2006.Những thủ thuật đọc hiểu văn bản.pdf176.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.