Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1063
Title: Đất nước học – Đời sống xã hội-văn hóa Pháp
Authors: NGUYỄN, VÂN DUNG
Keywords: Đất nước học – Đời sống xã hội-văn hóa Pháp
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Giáo trình được sử dụng để truyền đạt cho sinh viên các kiến thức về xã hội và đời sống văn hóa Pháp đương đại.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1063
Appears in Collections:Tài liệu nghe nhìn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN VÂN DUNG.2005.Đất nước học – Đời sống xã hội-văn hóa Pháp.pdf169.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.