Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1083
Title: Limitation on the development of skills in higher education in Vietnam, Higher Education
Authors: TRẦN, THỊ TUYẾT
Keywords: Limitation on the development of skills in higher education in Vietnam, Higher Education
Issue Date: 2013
Publisher: ULIS
Abstract: Kỹ năng và vấn đề phát triển kỹ năng không còn là chủ đề mới trong môi trường giáo dục đại học ở Việt Nam. Việc trang bị kỹ năng cho sinh viên được coi là một định hướng thiết thực giúp sinh viên không chỉ làm chủ quá trình học tập tại trường mà còn là tiền đề giúp họ gặt hái thành công trong công việc và cuộc sống tương lai. Những năm gần đây đã có những dấu hiệu tích cực đánh dấu sự cố gắng của các nhà làm chính sách giáo dục trong việc kêu gọi các trường phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên. Tuy nhiên, các nỗ lực này chưa phát huy được tác dụng như mong muốn bởi chương trình giảng dạy vẫn khô cứng, phương pháp giảng dạy cũ kỹ, chậm thay đổi và tình trạng thụ động của phần đông sinh viên cùng với sự can thiệp của các yếu tố văn hóa Nho giáo. Sự hạn chế về hành trang kỹ năng mềm được coi là một trong những rào cản lớn nhất mà sinh viên phải vượt qua khi chuyển từ môi trường học tập trong giảng đường đại học sang môi trường làm việc thực tế.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1083
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học TrườngItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.