Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/109
Title: KỈ NGUYÊN KỸ THUẬT SỐ VỚI VIỆC DẠY HỌCNGOẠI NGỮ
Authors: Tran, Dinh Binh
Keywords: KỈ NGUYÊN KỸ THUẬT SỐ VỚI VIỆC DẠY HỌCNGOẠI NGỮ
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: KỈ NGUYÊN KỸ THUẬT SỐ VỚI VIỆC DẠY HỌCNGOẠI NGỮ
Abstract: Trong bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu sự hỗ trợ tích cực của công nghệ thông tin truyền thông đang được dùng rộng rãi trong việc dạy học ngoại ngữ tại các trường phổ thông và đại học, đánh giá những vận hội, thách thức, triển vọng của chúng cũng như những vấn đề đặt ra, làm chúng thích ứng với điều kiện dạy học, với nhu cầu của người dạy và người học, của xã hội Việt Nam trong quá trình hoà nhập với khu vực và thế giới để phát triển bền vững.
Description: Trong bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu sự hỗ trợ tích cực của công nghệ thông tin truyền thông đang được dùng rộng rãi trong việc dạy học ngoại ngữ tại các trường phổ thông và đại học, đánh giá những vận hội, thách thức, triển vọng của chúng cũng như những vấn đề đặt ra, làm chúng thích ứng với điều kiện dạy học, với nhu cầu của người dạy và người học, của xã hội Việt Nam trong quá trình hoà nhập với khu vực và thế giới để phát triển bền vững.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/109
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf60.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.