Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1098
Title: Dịch ngôn ngữ và dịch ngôn bản
Authors: ĐINH, HỒNG VÂN
Keywords: Dịch ngôn ngữ và dịch ngôn bản
Issue Date: 2012
Publisher: Tạp chí Ngôn ngữ
Abstract: Dịch không chỉ là hoạt động nhằm làm cho mọi người không cùng cộng đồng ngôn ngữ có thể hiểu được nhau, đây là loại dịch ngôn bản. mà còn là một trong những hoạt động có mặt trong hầu hết các chương trình dạy-học ngoại ngữ. Ở mỗi lĩnh vực, dịch có đặc điểm và mục đích khác nhau. Mục đích chính của dịch trong dạy-học ngoại ngữ là giúp cho người học nhớ từ vựng và thuộc ngữ pháp; người dạy sử dụng dịch để kiểm tra xem người học đã đạt được hai mục tiêu này chưa. Vì vậy, hoạt động này được gọi tên là dịch sư phạm hay dịch ngôn ngữ vì các yếu tố ngôn ngữ được đặt lên hàng đầu. Dịch ngôn bản là một hoạt động giao tiếp đích thực vì phải tính đến tất cả các yếu tố cấu thành của tình huống giao tiếp nơi xuất hiện phát ngôn. Để góp phần giảm thiểu những sai sót do nhầm lẫn giữa hai loại dịch, bài viết trình bày rõ đặc điểm của từng loại hoạt động cũng như những biện pháp cần thiết để phát huy tối đa tác dụng của dịch ngôn ngữ và dịch ngôn bản.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1098
Appears in Collections:Bài báo khoa học trong nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐINH HỒNG VÂN.2012.Dịch ngôn ngữ và dịch ngôn bản, Tạp chí Ngôn ngữ.pdf173.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.