Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1105
Title: Difficulties in writing academic English, perceived by second year students
Authors: TRẦN, QUỐC TRUNG
TRẦN, HOÀNG ANH
Keywords: Hội thảo giảng dạy tiếng Anh châu Á AsiaTEFL 2014
Issue Date: 2014
Publisher: Hội thảo giảng dạy tiếng Anh châu Á AsiaTEFL 2014
Abstract: Kĩ năng viết học thuật được định nghĩa là "một hoạt động tinh thần và nhận thức vì nó là sản phẩm của trí tuệ" (Fadda, 2012, p.124) . Tuy nhiên, Fadda (2012) cũng nói rằng kĩ năng viết tiếng Anh học thuật ở trình độ cao là một nhiệm vụ đầy thử thách đối ngay cả với hầu hết người học bản địa. Do đó, người ta cho rằng sinh viên Việt Nam không phải là ngoại lệ, vì họ cơ hội được tiếp cận bối cảnh ngôn ngữ học thuật. Cũng chính vì lẽ đó, gặp khó khăn trong khi viết một bài viết học thuật là điều không thể tránh khỏi với sinh viên Việt Nam. Với những lí do trên, các tác giả đã tiến hành một nghiên cứu nhằm điều tra kỹ lưỡng những khó khăn của sinh viên trong việc viết văn bản tiếng Anh học thuật. Sinh viên năm thứ hai tại khoa SPTA, ĐHNN – ĐHQGHN đã được chọn làm đối tượng chính trong nghiên cứu này. Sinh viên đã được mời tham gia vào quá trình trả lời bảng điều tra, phỏng vấn và phiên nói lên suy nghĩ (think-aloud session). Cùng lúc đó, giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh học thuật cũng được mời tham gia phỏng vấn. Ngoài ra, để đảm bảo độ tin cậy tối đa của số liệu, tác giả còn thi thập bài viết của sinh viên để quan sát và phân tích. Sau khi phân tích kết quả, bài nghiên cứu đã chỉ ra những kết quả quan trọng như là một phần lớn các sinh viên gặp khó khăn trong việc sử dụng ngữ pháp chính xác (với câu mảnh và hoàn hợp chủ-vị), sử dụng từ vựng đa dạng (chủ yếu là sử dụng nhiều tài nguyên từ vựng học); viết mạch lạc, sử dụng thông tin từ nguồn đọc cho bài viết; và đa số sinh viên cảm thấy không tự tin trong hoạt động chỉnh sửa bài viết của bạn. Những phát hiện này sẽ là gợi ý cho giáo viên khi muốn điều chỉnh kế hoạch bài dạy. Giáo viên có thể tập trung hơn vào các khía cạnh của bài viết học thuật và nâng cao nhận thức của học sinh về sự ảnh hưởng của tiếng Việt đến việc đắc thụ tiếng Anh, đặc biệt là viết tiếng Anh một cách học thuật. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể muốn xem xét lại bài viết của họ một cách cẩn thận hơn, tập trung đặc biệt vào các khía cạnh được cho là khó khăn trong nghiên cứu này.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1105
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Difficulties in writing academic English, perceived by second year students.2014.pdf184.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.