Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1106
Title: Sophomore’s perception of Power Distance between teachers and students
Authors: TRẦN, QUỐC TRUNG
Keywords: Hội thảo giảng dạy tiếng Anh châu Á AsiaTEFL 2014
Issue Date: 2014
Publisher: Hội thảo giảng dạy tiếng Anh châu Á AsiaTEFL 2014
Abstract: Sự phát triển của nhân loại đòi hỏi giao tiếp đa quốc gia và vì thế, đa văn hóa. Trong sự giao tiếp ấy, khoảng cách quyền lực, một trong sáu chiều đo văn hóa của Hofstede, luôn chứng minh tầm quan trọng của mình trong việc xem xét một xã hội tiếp nhận vấn đề sự phân phối quyền lực không đồng đều như thế nào. Vì không có nhiều nghiên cứu trên lĩnh vực này ở Việt Nam, công trình này được thực hiện để điều tra về biểu hiện của khoảng cách quyền lực trong môi trường đại học, lấy sinh viên đại học ở Việt Nam và Úc làm người tham gia nghiên cứu với hy vọng sẽ là một nguồn tài liệu tham khảo cho cả sinh viên và giáo viên Tiếng Anh nói chung và văn hóa học nói riêng. Trong nghiên cứu này, phương pháp nghiên cứu định tính được áp dụng, mời 50 sinh viên hai trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) và Đại học công nghệ Swinburne, Melbourne (Úc) tham gia vào quá trình nghiên cứu. Một bản câu hỏi 20 câu và phỏng vấn bán cấu trúc là hai phương tiện lấy dữ liệu nghiên cứu một mặt của vấn đề nghiên cứu là không khí lớp học. Để phân tích dữ liệu, phương pháp phân tích nội dung được áp dụng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng sinh viên VN có xu hướng theo cách hành xử của xã hội khoảng cách quyền lực lớn, trong khi đó sinh viên Úc có xu hướng ngược lại. Kết quả này khuyến nghị sinh viên hai nước khi du học lẫn nhau cần tìm hiểu kỹ phong cách làm việc của quốc gia chuẩn bị đến học, đồng thời giáo viên được khuyến khích cẩn thận hơn trong việc đánh giá sinh viên nước ngoài, và nên thảo luận, thương thuyết cách làm việc trong buổi đầu tiên mỗi khóa học.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1106
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.