Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/111
Title: VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA TRONG DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ
Authors: Nguyen, Thi Co
Keywords: VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA TRONG DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA TRONG DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ
Abstract: Trong giao tiếp liên văn hóa nắm vững kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo ngôn ngữ thôi chưa đủ mà còn phải tri nhận những đặc trưng khác biệt trong văn hóa của đối tác. Vì vậy trong quá trình dạy học ngoại ngữ cần đưa vào chương trình học những ngữ liệu, cấu trúc giao tiếp liên văn hóa: phương diện biểu cảm bằng ngôn từ và phi ngôn từ, qui chế giao tiếp, đăng lục giao tiếp, những mối quan hệ của qui chế giao tiếp… cùng những chú giải ngôn ngữ (trong những tình huống cụ thể) giúp cho sinh viên nắm vững được chiến lược ngôn ngữ, tránh “sốc văn hóa” đồng thời có thái độ mềm dẻo, linh hoạt trong ứng xử, trân tôn giá trị văn hóa của đối tác để thành công trong giao tiếp liên văn hóa.
Description: Trong giao tiếp liên văn hóa nắm vững kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo ngôn ngữ thôi chưa đủ mà còn phải tri nhận những đặc trưng khác biệt trong văn hóa của đối tác. Vì vậy trong quá trình dạy học ngoại ngữ cần đưa vào chương trình học những ngữ liệu, cấu trúc giao tiếp liên văn hóa: phương diện biểu cảm bằng ngôn từ và phi ngôn từ, qui chế giao tiếp, đăng lục giao tiếp, những mối quan hệ của qui chế giao tiếp… cùng những chú giải ngôn ngữ (trong những tình huống cụ thể) giúp cho sinh viên nắm vững được chiến lược ngôn ngữ, tránh “sốc văn hóa” đồng thời có thái độ mềm dẻo, linh hoạt trong ứng xử, trân tôn giá trị văn hóa của đối tác để thành công trong giao tiếp liên văn hóa.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/111
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tế
Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf60.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.