Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1118
Title: Phương pháp nhận diện vai nghĩa của các tham thể trong cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu với vị từ đa trị như ‘cho, tặng, gửi’
Authors: LÂM, QUANG ĐÔNG
Keywords: Phương pháp nhận diện vai nghĩa của các tham thể trong cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu với vị từ đa trị như ‘cho, tặng, gửi’
Issue Date: 2006
Publisher: Tạp chí Ngôn ngữ
Abstract: Vai nghĩa của các tham thể trong cấu trúc nghĩa của câu từ lâu đã là mối quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu những thập kỉ qua. Chúng đã được nghiên cứu theo nhiều góc độ khác nhau nhằm những mục đích khác nhau, dẫn đến cùng một vai nghĩa có thể có nhiều tên gọi khác nhau. Cơ bản định nghĩa các vai nghĩa đã được thống nhất, nhưng làm thế nào để xác định chúng vẫn khá khó khăn. Bài viết nhằm đề xuất một biện pháp xác định vai nghĩa một cách tiện lợi và nhất quán hơn. Biện pháp đề xuất này dựa theo Mylne (2000) với một tập hợp nhỏ gồm 3 đặc trưng [Kiểm soát], [Trải nghiệm] và [Chịu tác động] theo Thang độ tham gia của vai để xác định các vai nghĩa này. Khảo sát của chúng tôi cho thấy cấu trúc nghĩa của câu gồm nhiều lớp nghĩa, và mỗi tham thể có thể đảm nhiệm nhiều vai nghĩa khác nhau ở từng lớp. Do vậy, quy trình gồm 2 bước kết hợp đề xuất của Mylne với kết quả nghiên cứu của chúng tôi được áp dụng: (i) Xác lập các lớp nghĩa, và (ii) Xác định (các) vai nghĩa của từng tham thể ở từng lớp nghĩa. Phương thức tiếp cận của chúng tôi được minh họa bằng những ví dụ với những vị từ đa trị như cho, tặng, gửi. Hy vọng bài viết này cung cấp một công cụ thuận tiện để xác định vai nghĩa, đặc biệt là các vai nghĩa khác nhau của cùng một tham thể.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1118
Appears in Collections:Bài báo khoa học trong nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÂM QUANG ĐÔNG.2996.vị từ đa trị như ‘cho, tặng, gửi’.pdf179.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.