Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/112
Title: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ DẠY HỌC KHẨU NGỮ TIẾNG HÁN SƠ CẤP
Authors: Hoang, Lan Chi
Keywords: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ DẠY HỌC KHẨU NGỮ TIẾNG HÁN SƠ CẤP
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ DẠY HỌC KHẨU NGỮ TIẾNG HÁN SƠ CẤP
Abstract: Phương pháp dạy học phân công nhiệm vụ chú trọng vào việc thiết kế và hoàn thành nhiệm vụ để tổ chức và sắp xếp dạy học, nhờ vậy ngôn ngữ được vận dụng vào những hoàn cảnh giao tiếp thực tế. Với những đặc điểm như vậy, phương pháp này có tính ứng dụng cao trong dạy học khẩu ngữ giai đoạn sơ cấp, giúp cho học sinh khắc phục những khó khăn trong vấn đề sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp như phản ứng ngôn ngữ chậm, thiếu khả năng biểu đạt theo đoạn, tốc độ nói chậm. Nghiên cứu này trình bày các đặc điểm của phương pháp day phân công nhiệm vụ và ứng dụng của nó đối với việc dạy học khẩu ngữ sơ cấp tiếng tiếng Hán.
Description: Phương pháp dạy học phân công nhiệm vụ chú trọng vào việc thiết kế và hoàn thành nhiệm vụ để tổ chức và sắp xếp dạy học, nhờ vậy ngôn ngữ được vận dụng vào những hoàn cảnh giao tiếp thực tế. Với những đặc điểm như vậy, phương pháp này có tính ứng dụng cao trong dạy học khẩu ngữ giai đoạn sơ cấp, giúp cho học sinh khắc phục những khó khăn trong vấn đề sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp như phản ứng ngôn ngữ chậm, thiếu khả năng biểu đạt theo đoạn, tốc độ nói chậm. Nghiên cứu này trình bày các đặc điểm của phương pháp day phân công nhiệm vụ và ứng dụng của nó đối với việc dạy học khẩu ngữ sơ cấp tiếng tiếng Hán.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/112
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf62.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.