Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1121
Title: Quelles normes appliquées pour le meilleur choix de la plate-forme d'e-learning
Authors: NGUYỄN, NGỌC LƯU LY
Keywords: Séminaire régional francophone de recherche-action: “Recherche francophone en Asie du Sud-Est: Dynamique, formation et professionnalisation”, Đà Lạt, Vietnam, 2009
Issue Date: 2009
Publisher: ULIS
Abstract: Ngày nay, công nghệ thông tin đã đi vào đời sống của hàng tỉ người trên thế giới và nhanh chóng lan rộng tầm ảnh hưởng trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội... Giáo dục nói chung và công nghệ dạy - học nói riêng cũng không nằm ngoài guồng quay này. Thế nhưng, vẫn còn không ít người hoài nghi về vai trò của công nghệ thông tin trong giáo dục, nhất là ở các nước đang phát triển. Tác giả bài viết trình bày một số đánh giá chuyên sâu về hạ tầng công nghệ phục vụ giáo dục - đào tạo và đề xuất một số chuẩn (về công nghệ cũng như về sư phạm) để góp phần làm cho hệ thống quản trị đào tạo điện tử trong giáo dục đạt hiệu quả cao, khi mà hệ thống này còn khá xa lạ ở các nước đang phát triển.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1121
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc giaItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.