Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1122
Title: Etudes contrastives des systèmes vocaliques français et vietnamien. Propositions méthodologiques pour l’apprenant vietnamien du FLE
Authors: NGUYỄN, NGỌC LƯU LY
Keywords: Hội thảo toàn thế giới lần thứ hai về Ngôn ngữ học Pháp, Học viện Ngôn ngữ Pháp, New Orleans, Hoa Kỳ.
Issue Date: 2010
Publisher: ULIS
Abstract: Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập có sáu thanh, do đó người Việt Nam học tiếng Pháp thường đưa thanh điệu vào khi nói tiếng Pháp và gặp khó khăn khi phát những âm đặc thù chỉ có trong tiếng Pháp. Là giáo viên tiếng Pháp, chúng tôi mong muốn tìm ra phương pháp hiệu quả về ngữ âm tiếng Pháp cho người Việt. Bên cạnh các phương pháp truyền thống của ngữ âm học như phương pháp cấu âm, phương pháp dựa vào thính giác, ... chúng tôi xin trình bày phương pháp riêng được thiết kế cho người Việt, trên cơ sở phân tích đối chiếu các hệ thống âm vị của tiếng Pháp và tiếng Việt. Trong bối cảnh hạn chế của bài viết, chúng tôi chỉ đơn giản là xử lý lỗi nguyên âm. Chúng tôi tìm cách tận dụng lợi thế của các tính năng chung của cả hệ thống nguyên âm tiếng Pháp và tiếng Việt để phân biệt rõ ràng các tính năng để giúp họ nói lên những âm thanh của tiếng Pháp. Chúng tôi kiểm tra chặt chẽ các lỗi của các nguyên âm được sinh ra do giao thoa giữa tiếng Pháp và tiếng Việt như các nguyên âm mũi, nguyên âm trước, bán nguyên âm và các trường hợp nối âm, sau đó đề xuất các phương pháp điều chỉnh cho người Việt học tiếng Pháp.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1122
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.