Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1123
Title: Transposition des prémarqueurs modaux assertifs vietnamiens en français, Deuxième Colloque International de Linguistique
Authors: NGUYỄN, NGỌC LƯU LY
Keywords: Académie Vietnamienne de Linguistique, Hanoi, Vietnam
Issue Date: 2013
Publisher: ULIS
Abstract: Phạm trù tình thái có các phương tiện biểu đạt rất đa dạng trong nội bộ một ngôn ngữ cũng như trong các ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi đã chọn nghiên cứu sâu một lớp từ đặc biệt trong tiếng Việt, đó là các phụ từ đứng đằng trước trung tâm ngữ động từ (động ngữ), hay nói rộng ra là các tham tố ngữ pháp đứng trước vị từ, có chức năng tình thái hóa động ngữ. Đây là một lớp từ khuyết thiếu trong các thứ tiếng biến hình như tiếng Pháp nhưng lại có khả năng biểu đạt tình thái một cách dồi dào trong các thứ tiếng đơn lập như tiếng Việt. Từ đó chúng tôi đề xuất những giải pháp nhằm tái hiện ý nghĩa của chúng trong tiếng Pháp. Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là một khu vực đa ngữ, đa văn hoá cho nên việc dạy-học tiếng Pháp tại nơi đây có những màu sắc rất đặc thù. Báo cáo xoay quanh ba nội dung chính, thứ nhất là nghiên cứu các biểu trưng và mục đích của người học tiếng Pháp ngày nay, thứ hai là quan sát các ưu nhược điểm của các chương trình học tiếng Pháp hiện tại, cũng như ảnh hưởng của ngoại ngữ một đến ngoại ngữ hai, và cuối cùng là suy nghĩ về một số giải pháp cải thiện tình hình.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1123
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.