Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1147
Title: ベトナム語母話者にとって漢越語知識は日本語学習にどの程度有利に働くか(―日越漢字語の一致度に基づく分析)世界の日本語教育
Authors: NGÔ, MINH THỦY
NAKAHIRA KATSUKO, YOSHIKI MIKAMI
MATSUDA MAKIKO, KANAMURA KUMI
THÂN THỊ KIM TUYẾN
Keywords: . ベトナム語母話者にとって漢越語知識は日本語学習にどの程度有利に働くか(―日越漢字語の一致度に基づく分析)世界の日本語教育、2008年、国際交流基金.
Issue Date: 2008
Publisher: ULIS
Abstract: Kiến thức về từ Hán Việt có lợi như thế nào đối với việc học tiếng Nhật của những người nói tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt ? (Phân tích dựa trên mức độ giống nhau về phương diện chữ Hán giữa từ Hán Nhật và từ Hán Việt). Tạp chí chuyên ngành Giáo dục tiếng Nhật trên thế giới, Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản (ISSN:0917-2920), trang 21-33, số 18, 2008. Xuất phát từ quan điểm cho rằng việc tiếng Việt có một số lượng lớn từ Hán Việt là một lợi thế đối với người Việt Nam học tiếng Nhật, để nhìn rõ và phát huy “lợi thế” đó, nhóm tác giả đã khảo sát 8.052 từ tiếng Nhật thuộc vốn từ quy định trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật, từ đó chọn ra được 3.716 từ tiếng Nhật có cấu tạo là 2 chữ Hán để nghiên cứu và đối chiếu với từ Hán Việt về cấu tạo của từ. Kết quả so sánh đối chiếu đã chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa từ Hán Nhật và từ Hán Việt, phân loại từ Hán Nhật có 2 chữ Hán thành 7 nhóm căn cứ trên sự tương đồng và khác biệt của chúng về cách sắp xếp và quan hệ giữa các chữ Hán trong từ so với từ Hán Việt có nghĩa tương đương. Nghiên cứu đã khắc họa một bức tranh tương đối toàn cảnh và chi tiết về nhóm từ Hán Nhật có cấu tạo là 2 chữ Hán nói riêng và về từ Hán Nhật nói chung trong sự so sánh, đối chiếu với từ Hán Việt. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả khẳng định rằng việc nắm vững các kiến thức về từ Hán Việt sẽ giúp cho những người Việt Nam học tiếng Nhật nắm chắc cách ngữ nghĩa và cách sử dụng của từ Hán Nhật, thuận lợi cho quá trình thụ đắc tiếng Nhật.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1147
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008年、国際交流基金..pdf214.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.