Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1174
Title: Những thay đổi cần thiết của quá trình dạy và học ở Việt Nam dựa trên nghiên cứu về chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA)
Authors: NGUYỄN, THỊ PHƯƠNG HOA
VŨ, HẢI HÀ
TRẦN, HOÀNG ANH
Keywords: Những thay đổi cần thiết của quá trình dạy và học ở Việt Nam dựa trên nghiên cứu về chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA)
Issue Date: 2010
Publisher: ULIS
Abstract: Chương trình kiểm tra năng lực học sinh quốc tế (PISA) là một chương trình đánh giá cấp quốc tế, đo lường khả năng đọc, làm toán, và kiến thức khoa học của học sinh 15 tuổi. Năm 2012, lần đầu tiên 5.100 học sinh ở khắp Việt Nam đã tham gia khảo sát chính thức PISA và đã đạt được những thành công nhất định. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu này được thực hiện với bốn mục đích chính.Thứ nhất, nghiên cứu đưa ra một bức tranh toàn cảnh về PISA thông qua việc chỉ ra những yếu tố cốt lõi của chương trình đánh giá quốc tế này. Thứ hai, nghiên cứu phân tích sự thành công và thất bại của một số quốc gia qua các kì PISA và lý giải nguyên nhân dẫn đến những thành công hay thất bại đó. Thứ ba, nghiên cứu tập trung phân tích kết quả, xác định nguyên dẫn đến thành công và hạn chế của Việt Nam trong PISA 2012. Cuối cùng, sử dụng phương pháp điều tra khảo sát các học sinh và giáo viên tham gia kỳ PISA 2012 (N ≈500), nghiên cứu chỉ ra những thay đổi cần thiết của quá trình dạy và học ở Việt Nam thông qua chương trình đánh giá học sinh quốc tế này.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1174
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA, VŨ HẢI HÀ & TRẦN HOÀNG ANH. 2015.pdf211.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.