Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1178
Title: Về cách xác định cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu đa động từ trong tiếng Anh và tiếng Việt
Authors: LÂM, QUANG ĐÔNG
Keywords: Về cách xác định cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu đa động từ trong tiếng Anh và tiếng Việt
Issue Date: 2011
Publisher: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
Abstract: Bài viết trình bày kết quả bước đầu trong nghiên cứu về cấu trúc nghĩa biểu hiện của một vài kiểu câu đa động từ trong tiếng Anh và tiếng Việt. Một câu có thể mô tả một sự tình phức hợp bao gồm hai hay nhiều tiểu sự tình liên quan đến nhau theo nhiều cách thức, mức độ khác nhau, cho phép sự xuất hiện của nhiều động từ, trong đó có những tổ hợp có tính cố định tương đối cao, thường được gọi là động từ chuỗi, hay vị từ chuỗi. Cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu khi ấy có thể bao gồm những tham thể do động từ thể hiện với những vai nghĩa khác nhau. Với những sự tình phức hợp do câu đa động từ mô tả như thế, việc phân tích, xác định cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu phải tiến hành theo nhiều cấp mới có thể có kết quả rõ ràng.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1178
Appears in Collections:Bài báo khoa học trong nướcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.