Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1179
Title: Some Relevant Terms in the Study of Vietnamese Serial Verb Constructions
Authors: LÂM, QUANG ĐÔNG
Keywords: Some Relevant Terms in the Study of Vietnamese Serial Verb Constructions
Issue Date: 2012
Publisher: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
Abstract: Bài viết trước của chúng tôi về câu đa động từ đề cập tới những khái niệm như vị từ chuỗi, kết cấu vị từ chuỗi (SVC) và chuỗi động từ, những khái niệm đã được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Song khi áp dụng vào nghiên cứu tiếng Việt, những thuật ngữ này đã gây một số khó khăn, nhầm lẫn nhất định. Bài viết này thảo luận một số khái niệm và thuật ngữ quan yếu nhằm góp phần giải quyết những nhầm lẫn đó, tránh cách nhìn không thích hợp và phân biệt rạch ròi kết cấu vị từ chuỗi thực sự với những kết cấu tương tự khi nghiên cứu SVC tiếng Việt. Sau khi phân tích, bài viết đề xuất những thuật ngữ tương đương với những thuật ngữ trên trong tiếng Việt nhằm đảm bảo nhất quán và phản ánh đúng đắn hơn bản chất của tiếng ta.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1179
Appears in Collections:Bài báo khoa học trong nướcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.