Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1185
Title: Complaints in Vietnamese by native and non-native speakers
Authors: ĐỖ, THỊ THANH HÀ
Keywords: In Roever, C. & Nguyen, H. (Eds.), Pragmatics of Vietnamese as native and target language (pp. 111-135). Honolulu: National Foreign Language Resource Center, University of Hawaii, 2013.
Issue Date: 2013
Publisher: ULIS
Abstract: Chương sách nghiên cứu các cấu trúc người Việt bản ngữ và người học tiếng Việt dùng để than phiền. Nghiên cứu tập trung vào 34 người Việt bản ngữ nói tiếng Hà Nội và 24 sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt tại Hà Nội. Công cụ lấy số liệu bao gồm một bộ 9 câu hỏi bao gồm các tình huống than phiền, các phỏng vấn đánh giá của người bản ngữ đối với các câu than phiền của người phi bản ngữ. Các câu than phiền do đối tượng nghiên cứu cung cấp qua bộ câu hỏi được phân tích dựa theo các cấu trúc ngữ nghĩa, theo 3 biến: quyền lực, khoảng cách xã hội và độ cam kết của người tham thoại trong tình huống. Nghiên cứu đã tìm ra rằng, để thực hiện hành động than phiền trong tiếng Việt, người nói có thể sử dụng 7 chiến lược sau, tùy từng tình huống: nhẹ nhàng, thể hiện sự không đồng ý/khó chịu, than phiền thẳng thắn, lên án và cảnh cáo, nói mỉa mai, và mắng chửi hay đe dọa. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người học tiếng Việt cũng có khả năng sử dụng 7 chiến lược này, tuy nhiên, việc sử dụng trong các tình huống cụ thể lại khác so với người bản ngữ.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1185
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐỖ THỊ THANH HÀ.2013.Complaints in Vietnamese by native and non-native speakers.pdf132.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.