Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1189
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNGUYỄN, NGỌC LƯU LY-
dc.date.accessioned2016-11-29T07:29:14Z-
dc.date.available2016-11-29T07:29:14Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1189-
dc.description.abstractMục tiêu của đề tài là tìm ra được căn nguyên những khó khăn của người Việt trong việc diễn đạt tình thái bằng tiếng Pháp. Đề tài còn hướng tới một mục tiêu cao hơn là giúp sinh viên Việt Nam khắc phục khó khăn này và có những hiểu biết tinh tế hơn về ngoại ngữ đang theo học, thông qua phần nghiên cứu lý luận về tình thái và phần khảo sát việc dạy-học các giá trị tình thái trong lớp học tiếng Pháp từ trước đến nay. Đề tài được chia làm hai phần lớn. Phần thứ nhất đề cập đến các vấn đề lý luận và thực tiễn về tình thái. Phần thứ hai nghiên cứu việc dạy-học các giá trị tình thái cho sinh viên Việt Nam học tiếng Pháp. Phần thứ nhất lại được chia thành bốn chương: Chương một nhằm làm sáng tỏ các khái niệm về tình thái ngôn ngữ. Chương hai miêu tả các phương tiện biểu đạt tình thái trong tiếng Pháp. Chương ba trình bày nội dung tình thái trong các lý thuyết về phương pháp giảng dạy tiếng Pháp. Chương bốn khảo sát việc dạy-học tình thái qua các đường hướng giảng dạy tiếng Pháp từ trước đến nay. Phần thứ hai gồm hai chương: Chương năm nghiên cứu thực trạng dạy-học các giá trị tình thái trong lớp tiếng Pháp của sinh viên Việt Nam. Công việc này được tiến hành dựa trên ba phương pháp chính: Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi, phương pháp phân tích bài viết của sinh viên và phương pháp quan sát trực tiếp. Chương sáu là chương trọng tâm của luận án. Ở chương này, chúng tôi đưa ra các đề xuất nhằm đổi mới có hiệu quả việc dạy-học các giá trị tình thái trong lớp tiếng Pháp dành cho người Việt: Chúng tôi lựa chọn các giá trị tình thái quan trọng để đưa vào chương trình học thực hành tiếng, cho từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Chúng tôi cũng đề xuất việc sản xuất các học liệu điện tử phục vụ minh hoạ các nội dung về tình thái, cũng như xây dựng hệ thống các hoạt động luyện tập tương tác. Phần cuối cùng của chương sáu xem xét và đổi mới các phương thức kiểm tra đánh giá việc hiểu và biểu đạt các giá trị tình thái trong lớp tiếng Pháp của người Việt Nam.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherULISvi
dc.subjectNghiên cứu các phương tiện biểu đạt ý nghĩa tình thái tiếng Pháp. Ứng dụng vào việc dạy học tiếng Pháp cho sinh viên Việt Namvi
dc.titleNghiên cứu các phương tiện biểu đạt ý nghĩa tình thái tiếng Pháp. Ứng dụng vào việc dạy học tiếng Pháp cho sinh viên Việt Namvi
dc.typeDatasetvi
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.