Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1192
Title: Developing language of meetings through forum and product launch event
Authors: NGUYỄN, HOÀNG LAN
NGUYỄN, MAI PHƯƠNG
Keywords: Hội thảo giảng dạy tiếng Anh quốc tế ThaiTESOL
Issue Date: 2014
Publisher: ULIS
Abstract: Trong những năm gần đây, công tác học tập và giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam đã và đang có nhiều biến chuyển tích cực để đáp ứng nhu cầu hội nhập ASEAN vào năm 2015 cũng như đạt được mục tiêu về giáo dục ngoại ngữ do Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đề ra. Khóa học “Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp dành cho các nhà lãnh đạo” là một chương trình trong khuôn khổ dự án Sáng kiến tiểu vùng sông Mê Kông, với mục tiêu giảng dạy tiếng Anh cho các cán bộ viên chức từ các bộ ngành khác nhau, những người sẽ trở thành những nhà lãnh đạo tương lai, những người sẽ đóng vai trò cầu nối trong việc thiết lập và thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia châu Á. Khóa học đặt ra mục tiêu nhằm phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh của học viên, giúp họ có thể giao tiếp tự tin và hiệu quả hơn tại những hội thảo, hội nghị, diễn đàn quốc tế và khu vực.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1192
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.