Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1197
Title: Đặc điểm thủ pháp nghe mà sinh viên tiếng Nhật người Việt Nam sử dụng
Authors: ĐỖ, HOÀNG NGÂN
Keywords: Đặc điểm thủ pháp nghe mà sinh viên tiếng Nhật người Việt Nam sử dụng
Issue Date: 2010
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu hợp tác quốc tế
Abstract: Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu thu thập được từ bảng điều tra gồm 32 câu hỏi đối với 280 sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật về thủ pháp nghe mà họ sử dụng. Kết quả cho thấy các thủ pháp “Siêu nhận thức” và “Xã hội” được sinh viên tất cả các năm sử dụng thường xuyên hơn cả, song có sự khác nhau giữa các năm về tần số sử dụng thủ pháp nghe. Sinh viên năm thứ tư sử dụng các thủ pháp nghe, đặc biệt là thủ pháp “Xã hội” nhiều hơn sinh viên năm thứ nhất. Số lượng thủ pháp mà sinh viên năm thứ tư thường sử dụng cũng nhiều hơn ở các nhóm sinh viên năm khác. Thêm nữa, có xu hướng sinh viên càng lên năm trên thì việc dịch từng từ sang tiếng mẹ đẻ càng giảm đi so với các thủ pháp khác.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1197
ISSN: 1341 – 0903, trang 35 – 46, tập 16, số 1
Appears in Collections:Bài báo khoa học ngoài nướcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.