Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1199
Title: Qui tắc phân bố cao độ của haku khi phát âm từ ngoại lai trong tiếng Nhật
Authors: ĐỖ, HOÀNG NGÂN
Keywords: Qui tắc phân bố cao độ của haku khi phát âm từ ngoại lai trong tiếng Nhật
Issue Date: 2013
Publisher: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
Abstract: Tiếng Nhật là ngôn ngữ có các qui tắc phân bố và thay đổi cao độ của haku (âm tiết về mặt âm vị học) trong từ khá phức tạp. Các qui tắc đó khác nhau tùy thuộc vào nguồn gốc đó là từ Nhật, từ Hán Nhật hay từ ngoại lai, khác nhau tùy thuộc vào số lượng âm tiết trong từ hay đặc điểm kết hợp của từ. Ngoài ra, một số từ được phát âm với giọng khác nhau trong các phương ngữ khác nhau. Bài viết này đưa ra những đặc trưng cơ bản về các qui tắc phân bố và thay đổi cao độ của haku khi phát âm từ ngoại lai trong tiếng Nhật theo từ loại, theo nhóm từ đơn hay từ ghép, theo số lượng haku trong từ và đặc điểm của thành phần kết hợp khi tạo thành từ ghép.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1199
ISSN: 0866 - 8612, trang 35 – 43, tập 29, số 3
Appears in Collections:Bài báo khoa học trong nướcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.