Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/120
Title: NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ LỖI SAI THƯỜNG GẶP TRONG LUYỆN VIẾT CÁC BÀI TẬP THEO DẠNG ACADEMIC IELTS WRITING CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ HAI, KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ -ĐHQGHN
Authors: Nghiem, Thi Diu
Keywords: NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ LỖI SAI THƯỜNG GẶP TRONG LUYỆN VIẾT CÁC BÀI TẬP THEO DẠNG ACADEMIC IELTS WRITING CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ HAI, KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ -ĐHQGHN
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ LỖI SAI THƯỜNG GẶP TRONG LUYỆN VIẾT CÁC BÀI TẬP THEO DẠNG ACADEMIC IELTS WRITING CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ HAI, KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ -ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu những khó khăn sinh viên năm hai của Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội gặp phải trong quá trình luyện tập viết các bài viết IELTS, hỗ trợ cho việc thi đạt chuẩn đầu ra trình độ tiếng anh C1 theo Khung tham chiếu châu Âu và thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS đạt mục tiêu 7.0-8.0 để đạt đủ điều kiện tốt nghiệp đại học. Từ đó, bài nghiên cứu đưa ra một vài đề xuất và lời khuyên nhằm giúp sinh viên giải quyết các khó khăn và nâng cao tính hiệu quả trong quá trình viết IELTS nói riêng và giao tiếp viết tiếng Anh nói chung.
Description: Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu những khó khăn sinh viên năm hai của Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội gặp phải trong quá trình luyện tập viết các bài viết IELTS, hỗ trợ cho việc thi đạt chuẩn đầu ra trình độ tiếng anh C1 theo Khung tham chiếu châu Âu và thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS đạt mục tiêu 7.0-8.0 để đạt đủ điều kiện tốt nghiệp đại học. Từ đó, bài nghiên cứu đưa ra một vài đề xuất và lời khuyên nhằm giúp sinh viên giải quyết các khó khăn và nâng cao tính hiệu quả trong quá trình viết IELTS nói riêng và giao tiếp viết tiếng Anh nói chung.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/120
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf67.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.