Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1200
Title: Ngữ âm tiếng Nhật hiện đại
Authors: ĐỖ, HOÀNG NGÂN
Keywords: Ngữ âm tiếng Nhật hiện đại. Sách chuyên khảo
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Cuốn sách gồm 5 chương đưa ra một bức tranh khái quát về hệ thống ngữ âm tiếng Nhật. Nội dung cuốn sách này được trình bày xuất phát từ góc nhìn của người nước ngoài, cụ thể là người có tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt đối với tiếng Nhật. Không giống các cuốn sách chuyên về ngữ âm tiếng Nhật đã xuất bản mà phần lớn do các nhà nghiên cứu, các nhà ngôn ngữ học người bản xứ biên soạn, tác giả trình bày về hệ thống ngữ âm tiếng Nhật hiện đại với những đặc điểm đặc thù trong sự đối chiếu với các ngôn ngữ khác trên thế giới nói chung, đặc biệt là với tiếng Việt nói riêng. Chương I giới thiệu về hệ thống âm vị trong tiếng Nhật. Chương II giúp người đọc hiểu rõ sự khác nhau giữa khái niệm âm tiết với các khái niệm tương đương trong tiếng Nhật và thấy rõ đặc điểm của chúng. Trong chương III tác giả trình bày những đặc điểm và qui tắc phân bố của haku (phách) trong tiếng Nhật, đặc biệt là qui tắc phân bố cao độ của từ ngoại lai, nhóm từ có số lượng khá nhiều và có đặc điểm phân bố cao độ của haku riêng. Nội dung Chương IV về các kiểu ngữ âm và vai trò, chức năng của ngữ âm trong tiếng Nhật. Chương V trình bày khái quát về các nghiên cứu liên quan đến giảng dạy ngữ âm tiếng Nhật và đi sâu vào nội dung, kết quả nghiên cứu điều tra về lỗi nhận biết trường âm và âm ngắt tiếng Nhật của người học Việt Nam.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1200
ISSN: 978-604-62-3015-1
Appears in Collections:Tài liệu nghe nhìn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐỖ HOÀNG NGÂN.2015. Ngữ âm tiếng Nhật hiện đại.pdf130.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.