Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1203
Title: Speaking test anxiety among FELTE First year students
Authors: NGUYỄN, PHƯƠNG NHUNG
NGUYỄN, TRẦN HÀ LINH
Keywords: Hội thảo giảng dạy tiếng Anh tại Thái Lan ThaiTESOL 2014.
Issue Date: 2014
Publisher: ULIS
Abstract: Trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay của Việt Nam, có thể ghi nhận xu hướng ngày càng tăng của nhu cầu học ngoại ngữ một cách giao tiếp. Với vai trò là tổ chức hàng đầu trong việc dạy và học ngoại ngữ, khối Chất lượng cao của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã cố gang để đưa những hoạt động thực tiễn giúp sinh viên thực hành sử dụng ngôn ngữ thực tế ngay trong môi trường lớp học, bằng cách bổ sung những hoạt động mô phỏng trong bộ môn nói cho sinh viên năm ba. Ngoài việc là một biện pháp thực tiễn, giúp sinh viên thúc đẩy kỹ năng nói, hoạt động mô phỏng còn cho phép họ có nhiều cơ hội để trải nhiệm làm việc nhóm với bạn cùng lớp. Và cũng như hoạt động nhóm ở tất cả các lĩnh vực khác, độ hiệu quả của hoạt động nhóm của sinh viên trong các hoạt động mô phỏng có thể bị tác động rõ ràng bởi một số yếu tố.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1203
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.