Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1205
Title: Việc dùng tên gọi bộ phận cơ thể người trong tiếng Đức và tiếng Việt xét trong mối quan hệ giữa ngôn ngữ, văn hóa và tư duy
Authors: LÊ, THỊ BÍCH THỦY
Keywords: Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế của Hội GV tiếng Đức Việt Nam, Hà Nội.
Issue Date: Oct-2013
Publisher: ULIS
Abstract: Việc học một ngôn ngữ bao giờ cũng gắn liền với cách tiếp cận, tìm hiểu về nền văn hóa cũng như cách tư duy của dân tộc sử dụng ngôn ngữ đó. Trong bài viết này, tác giả muốn thông qua việc đối chiếu các nét nghĩa ở phần hạt nhân và phần ngoại vi của các đơn vị từ vựng chỉ bộ phận cơ thể con người (đầu, mắt, mũi và chân) để tìm hiểu những nét tương đồng và khác biệt trong tư duy, văn hóa của người Đức và người Việt, góp phần vào việc giảng dạy môn Đất nước học cũng như môn Dịch tại Khoa NN & VH Phương Tây. Ngoài việc sử dụng các cuốn từ điển tiếng Việt, tiếng Đức và từ điển Việt – Đức, chúng tôi cũng hỏi trực tiếp người Đức về những trường hợp không xuất hiện trong từ điển.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1205
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.