Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/126
Title: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ - ĐHQGHN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG THUYẾT TRÌNH NGẮN DỰA THEO GIÁO TRÌNH NEW ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE
Authors: Vu, Thi Bich Dao
Keywords: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ - ĐHQGHN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG THUYẾT TRÌNH NGẮN DỰA THEO GIÁO TRÌNH NEW ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ - ĐHQGHN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG THUYẾT TRÌNH NGẮN DỰA THEO GIÁO TRÌNH NEW ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE
Abstract: Trong những năm gần đây ở Việt Nam, tiếng Anh đã nhận được sự quan tâm rất lớn của toàn xã hội.Môn tiếng Anh đã trở thành một môn học chính ở phổ thông từ lớp 3 và ở thành thị trẻ em được học tiếng Anh từ mẫu giáo. Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cũng dần chuyển hướng từ luyện tập ngữ pháp, bài tập sang rèn luyện kĩ năng nghe nói, giao tiếp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiệu quả đào tạo tiếng Anh ở phổ thông chưa cao nên sau 6-7 năm học ở phổ thông, các em vẫn gặp nhiều khó khăn khi diễn đạt nói bằng tiếng Anh. Cụ thể,sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Công nghệ- Đại học Quốc gia Hà Nội đạt kết quả khá thấp kĩ năng nói ở học kì 1 với giáo trình tiếng Anh A1. Do vậy, nghiên cứu này được thực hiện với mục đích tìm ra giải pháp giúp các em phát triển kĩ năng nói một cách hiệu quả nhất. Hoạt động thuyết trình ngắn trên lớp với những chủ đề được xây dựng từ chính giáo trình trên lớp cũng tỏ ra rất hấp dẫn và thu hút sinh viên tham gia.
Description: Trong những năm gần đây ở Việt Nam, tiếng Anh đã nhận được sự quan tâm rất lớn của toàn xã hội.Môn tiếng Anh đã trở thành một môn học chính ở phổ thông từ lớp 3 và ở thành thị trẻ em được học tiếng Anh từ mẫu giáo. Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cũng dần chuyển hướng từ luyện tập ngữ pháp, bài tập sang rèn luyện kĩ năng nghe nói, giao tiếp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiệu quả đào tạo tiếng Anh ở phổ thông chưa cao nên sau 6-7 năm học ở phổ thông, các em vẫn gặp nhiều khó khăn khi diễn đạt nói bằng tiếng Anh. Cụ thể,sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Công nghệ- Đại học Quốc gia Hà Nội đạt kết quả khá thấp kĩ năng nói ở học kì 1 với giáo trình tiếng Anh A1. Do vậy, nghiên cứu này được thực hiện với mục đích tìm ra giải pháp giúp các em phát triển kĩ năng nói một cách hiệu quả nhất. Hoạt động thuyết trình ngắn trên lớp với những chủ đề được xây dựng từ chính giáo trình trên lớp cũng tỏ ra rất hấp dẫn và thu hút sinh viên tham gia.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/126
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường
Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf68.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.