Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/128
Title: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI VIỆC TIẾP THU NGÔN NGỮ THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI
Authors: Dang, Ngoc Duc
Keywords: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI VIỆC TIẾP THU NGÔN NGỮ THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI VIỆC TIẾP THU NGÔN NGỮ THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI
Abstract: Việc học ngoại ngữ, cũng như việc dạy như thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất, luôn là vấn đề khiến người dạy và người học phải suy nghĩ. Việc hiểu thêm về cơ chế, yếu tố ảnh hưởng tới quá trình học và dạy tiếng nói trên sẽ giúp chúng ta tìm ra một phương pháp, thủ pháp phù hợp với khả năng, năng lực của từng đối tượng người học và người dạy. Trong đó, việc phân biệt dạy-học tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ thứ hai, ngoại ngữ là quan trọng và cần thiết. Ngoài ra, những yếu tố khác mang tính tất yếu tác động cũng được đề cập đến trong bài viết này.
Description: Việc học ngoại ngữ, cũng như việc dạy như thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất, luôn là vấn đề khiến người dạy và người học phải suy nghĩ. Việc hiểu thêm về cơ chế, yếu tố ảnh hưởng tới quá trình học và dạy tiếng nói trên sẽ giúp chúng ta tìm ra một phương pháp, thủ pháp phù hợp với khả năng, năng lực của từng đối tượng người học và người dạy. Trong đó, việc phân biệt dạy-học tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ thứ hai, ngoại ngữ là quan trọng và cần thiết. Ngoài ra, những yếu tố khác mang tính tất yếu tác động cũng được đề cập đến trong bài viết này.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/128
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường
Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf58.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.