Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1306
Title: TỪ GÓC NHÌN CỦA DỊCH GIẢ: DỊCH TỰA ĐỀ PHIM TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT – MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VÀ CHIẾN LƯỢC
Authors: Hà, Thị Vũ Hà
Keywords: dịch tựa đề phim, tiếng Anh, tiếng Việt, nguyên tắc, chiến lược
Issue Date: Apr-2017
Publisher: Nhà Xuất bản ĐHQGHN
Abstract: Việc tìm hiểu văn hóa các nước nói tiếng Anh là một việc rất quan trọng vì nó không chỉ giúp việc học tiếng Anh tốt hơn mà còn giúp người học có thêm hiểu biết về nền văn hóa gắn với ngoại ngữ mà họ yêu mến. Việc xem phim tiếng Anh cũng là một khía cạnh quan trọng trong quá trình tìm hiểu văn hóa và học ngoại ngữ đó. Nghiên cứu này tìm hiểu về cách dịch tiêu đề phim tiếng Anh, nơi phản ánh nội dung phim một cách cô đọng và nghệ thuật nhất. Mục đích của nghiên cứu bao gồm: (1) chỉ ra một số tính chất đặc trưng của tiêu đề phim tiếng Anh, (2) rút ra các nguyên tắc bổ ích trong việc dịch tiêu đề phim từ tiếng Anh sang tiếng Việt, (3) thông qua việc phân tích tiêu đề của một số các bộ phim đã được chiếu trên TV cũng như tại các rạp chiếu phim, rút ra một số chiến lược giúp việc dịch tiêu đề phim từ tiếng Anh sang tiếng Việt trở nên dễ dàng hơn. Để tiến hành nghiên cứu này, phương pháp nghiên cứu là sự kết hợp giữa phương pháp định tính (dựa vào việc phân tích và tổng hợp) và phương pháp định lượng (dựa vào bảng câu hỏi khảo sát dành cho các dịch giả chuyên dịch phim).
Description: Việc tìm hiểu văn hóa các nước nói tiếng Anh là một việc rất quan trọng vì nó không chỉ giúp việc học tiếng Anh tốt hơn mà còn giúp người học có thêm hiểu biết về nền văn hóa gắn với ngoại ngữ mà họ yêu mến. Việc xem phim tiếng Anh cũng là một khía cạnh quan trọng trong quá trình tìm hiểu văn hóa và học ngoại ngữ đó. Nghiên cứu này tìm hiểu về cách dịch tiêu đề phim tiếng Anh, nơi phản ánh nội dung phim một cách cô đọng và nghệ thuật nhất. Mục đích của nghiên cứu bao gồm: (1) chỉ ra một số tính chất đặc trưng của tiêu đề phim tiếng Anh, (2) rút ra các nguyên tắc bổ ích trong việc dịch tiêu đề phim từ tiếng Anh sang tiếng Việt, (3) thông qua việc phân tích tiêu đề của một số các bộ phim đã được chiếu trên TV cũng như tại các rạp chiếu phim, rút ra một số chiến lược giúp việc dịch tiêu đề phim từ tiếng Anh sang tiếng Việt trở nên dễ dàng hơn. Để tiến hành nghiên cứu này, phương pháp nghiên cứu là sự kết hợp giữa phương pháp định tính (dựa vào việc phân tích và tổng hợp) và phương pháp định lượng (dựa vào bảng câu hỏi khảo sát dành cho các dịch giả chuyên dịch phim).
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1306
ISBN: 978-604-62-8164-1
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc gia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HTQG 2017.pdf190.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.