Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1308
Title: Ý NGHĨA CỦA CÁC ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG Я, МЫ, ТЫ, ВЫ TRONG TIẾNG NGA VÀ CÁCH TRUYỀN ĐẠT SANG TIẾNG VIỆT
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hà
Keywords: đại từ nhân xưng, tiếng Nga, giao tiếp, ngôn ngữ Nga
Issue Date: Apr-2017
Publisher: Nhà Xuất bản ĐHQGHN
Abstract: Sau sự sụp đổ của Liên Xô, ở nước ta, vai trò của tiếng Nga đã bị giảm sút nhiều và tiếng Nga không còn giữ vị trí như trước nữa. Nếu như trước đây tiếng Nga được coi là một ngoại ngữ phổ thông, mọi người đều cần phải học và được học, thì ngày nay tiếng Nga chỉ được dạy và học trong một số trường trung học, đại học. Tuy vậy, trong một vài năm trở lại đây, quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển, tiếng Nga đã được nhìn nhận rộng rãi hơn và bắt đầu được sử dụng ngày càng nhiều. Trong quá trình sử dụng tiếng Nga, đặc biệt là trong giao tiếp, dùng đúng các đại từ я, мы, ты và вы – phương tiện chính xác lập mối quan hệ và duy trì sự giao tiếp với người đối thoại là không dễ. Nếu không biết linh hoạt sử dụng các đại từ nhân xưng trong ngôn ngữ thì dễ dẫn đến hiểu sai, hiệu quả công việc giảm sút. Trên cơ sở những nghiên cứu đã có và thực tế dịch thuật, bài viết này tổng hợp và phân tích ý nghĩa của các đại từ nhân xưng kể trên trong tiếng Nga và một số cách dịch sang tiếng Việt nhằm giúp người học sử dụng đúng các đại từ đó trong giao tiếp.
Description: Sau sự sụp đổ của Liên Xô, ở nước ta, vai trò của tiếng Nga đã bị giảm sút nhiều và tiếng Nga không còn giữ vị trí như trước nữa. Nếu như trước đây tiếng Nga được coi là một ngoại ngữ phổ thông, mọi người đều cần phải học và được học, thì ngày nay tiếng Nga chỉ được dạy và học trong một số trường trung học, đại học. Tuy vậy, trong một vài năm trở lại đây, quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển, tiếng Nga đã được nhìn nhận rộng rãi hơn và bắt đầu được sử dụng ngày càng nhiều. Trong quá trình sử dụng tiếng Nga, đặc biệt là trong giao tiếp, dùng đúng các đại từ я, мы, ты và вы – phương tiện chính xác lập mối quan hệ và duy trì sự giao tiếp với người đối thoại là không dễ. Nếu không biết linh hoạt sử dụng các đại từ nhân xưng trong ngôn ngữ thì dễ dẫn đến hiểu sai, hiệu quả công việc giảm sút. Trên cơ sở những nghiên cứu đã có và thực tế dịch thuật, bài viết này tổng hợp và phân tích ý nghĩa của các đại từ nhân xưng kể trên trong tiếng Nga và một số cách dịch sang tiếng Việt nhằm giúp người học sử dụng đúng các đại từ đó trong giao tiếp.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1308
ISBN: 978-604-62-8164-1
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc gia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HTQG 2017.pdf312.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.