Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1309
Title: NGHIÊN CỨU ĐOẢN NGỮ ĐỒNG VỊ DẠNG “DANH TỪ + ĐẠI TỪ" TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (CÓ ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG VIỆT)
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà
Keywords: Đoản ngữ đồng vị, “danh từ + đại từ”, tiếng Hán, tiếng Việt
Issue Date: Apr-2017
Publisher: Nhà Xuất bản ĐHQGHN
Abstract: Đoản ngữ đồng vị nói chung là một dạng đoản ngữ thuộc lĩnh vực ngữ dụng nên nó có một tầm quan trọng nhất định trong các dạng đoản ngữ. Trên cơ sở các nghiên cứu đã có, bài viết sử dụng phương pháp tổng hợp, miêu tả, phân tích, đối chiếu ngôn ngữ, tập trung khảo sát đoản ngữ đồng vị dạng “danh từ + đại từ ” trong tiếng Hán hiện đại trên bình diện kết cấu ngữ pháp, ngữ nghĩa và từ vựng, từ đó đối chiếu so sánh với dạng tương đương trong tiếng Việt để tìm ra những điểm tương đồng và dị biệt giữa hai ngôn ngữ, phục vụ cho viêc học tập và giảng dạy tiếng Hán ở Việt Nam nói chung và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng.
Description: Đoản ngữ đồng vị nói chung là một dạng đoản ngữ thuộc lĩnh vực ngữ dụng nên nó có một tầm quan trọng nhất định trong các dạng đoản ngữ. Trên cơ sở các nghiên cứu đã có, bài viết sử dụng phương pháp tổng hợp, miêu tả, phân tích, đối chiếu ngôn ngữ, tập trung khảo sát đoản ngữ đồng vị dạng “danh từ + đại từ ” trong tiếng Hán hiện đại trên bình diện kết cấu ngữ pháp, ngữ nghĩa và từ vựng, từ đó đối chiếu so sánh với dạng tương đương trong tiếng Việt để tìm ra những điểm tương đồng và dị biệt giữa hai ngôn ngữ, phục vụ cho viêc học tập và giảng dạy tiếng Hán ở Việt Nam nói chung và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1309
ISBN: 978-604-62-8164-1
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc gia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HTQG 2017.pdf186.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.