Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/131
Title: NGHIÊN CỨU VỀ MỨC ĐỘ KHÓ VÀ PHÂN BIỆT TRÌNH ĐỘ CỦA BÀI THI CUỐI HỌC PHẦN MÔN ĐỌC HIỂU 3B
Authors: Nguyen, Hoang Giang
Keywords: NGHIÊN CỨU VỀ MỨC ĐỘ KHÓ VÀ PHÂN BIỆT TRÌNH ĐỘ CỦA BÀI THI CUỐI HỌC PHẦN MÔN ĐỌC HIỂU 3B
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: NGHIÊN CỨU VỀ MỨC ĐỘ KHÓ VÀ PHÂN BIỆT TRÌNH ĐỘ CỦA BÀI THI CUỐI HỌC PHẦN MÔN ĐỌC HIỂU 3B
Abstract: Bài viết đi sâu phân tích mức độ khó và khả năng phân biệt trình độ người thi của 25 câu hỏi trong bài thi cuối học phần môn đọc hiểu 3B, năm học 2014-2015. Mức độ tương quan giữa hai chỉ số này cũng được chỉ ra dựa theo phép phân tích tương quan của Pearson. Các tính toán được dựa trên kết quả làm bài thi của 392 sinh viên QH2013 Khoa Sư phạm tiếng Anh.Kết quả của nghiên cứu sẽ giúp tăng cường độ tin cậy cho các bài kiểm tra tương tự.
Description: Bài viết đi sâu phân tích mức độ khó và khả năng phân biệt trình độ người thi của 25 câu hỏi trong bài thi cuối học phần môn đọc hiểu 3B, năm học 2014-2015. Mức độ tương quan giữa hai chỉ số này cũng được chỉ ra dựa theo phép phân tích tương quan của Pearson. Các tính toán được dựa trên kết quả làm bài thi của 392 sinh viên QH2013 Khoa Sư phạm tiếng Anh.Kết quả của nghiên cứu sẽ giúp tăng cường độ tin cậy cho các bài kiểm tra tương tự.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/131
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf67.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.