Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/139
Title: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI MỸ GỐC Á ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG LOẠT TRUYỆN TRANH “SECRET ASIAN MAN”
Authors: Nguyen, Hai Ha
Keywords: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI MỸ GỐC Á ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG LOẠT TRUYỆN TRANH “SECRET ASIAN MAN”
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI MỸ GỐC Á ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG LOẠT TRUYỆN TRANH “SECRET ASIAN MAN”
Abstract: “Secret Asian Man” là loạt truyện tranh của tác giả Tak Toyoshima, một người Mỹ gốc Nhật thuộc thế hệ thứ hai, đem lại cái nhìn sinh động và đa chiều về cuộc sống và sự đấu tranh của người Mỹ gốc Á chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tốc trong xã hội Mỹ hiện đại. Phân tích nội dung của loạt truyện tranh này cho thấy góc nhìn và trải nghiệm cá nhân của tác giả Toyoshima về một số chủ đề phổ biến như vấn đề nhân dạng, các hình thức phân biệt chủng tộc bao gồm việc xây dựng hình ảnh rập khuôn về người Mỹ gốc Á, sự thiếu vắng của các đại diện người Mỹ gốc Á trên các phương tiện truyền thông đại chúng cùng với những phản ứng cụ thể của người Mỹ gốc Á đối với các hình thức đối xử phân biệt chủng tộc nói trên.
Description: “Secret Asian Man” là loạt truyện tranh của tác giả Tak Toyoshima, một người Mỹ gốc Nhật thuộc thế hệ thứ hai, đem lại cái nhìn sinh động và đa chiều về cuộc sống và sự đấu tranh của người Mỹ gốc Á chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tốc trong xã hội Mỹ hiện đại. Phân tích nội dung của loạt truyện tranh này cho thấy góc nhìn và trải nghiệm cá nhân của tác giả Toyoshima về một số chủ đề phổ biến như vấn đề nhân dạng, các hình thức phân biệt chủng tộc bao gồm việc xây dựng hình ảnh rập khuôn về người Mỹ gốc Á, sự thiếu vắng của các đại diện người Mỹ gốc Á trên các phương tiện truyền thông đại chúng cùng với những phản ứng cụ thể của người Mỹ gốc Á đối với các hình thức đối xử phân biệt chủng tộc nói trên.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/139
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf66.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.