HỒ SƠ SỐ SINH VIÊN : [1] Community home page

Thư viện hồ sơ số sinh viên cho phép lưu trữ bộ hồ sơ toàn bộ quá trình thực hành, thực tập của sinh viên

Sinh viên có quyền lưu trữ toàn bộ hồ sơ số và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về bản quyền vói tài liệu do sinh viên đưa lên.

Browse

Sub-communities within this community

Khóa QH.2015 [1]

Bộ hồ sơ số khóa QH.2015