Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/142
Title: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY MÔN PHIÊN DỊCH 3 VÀ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN HỌC
Authors: Nguyen, Thu Ha
Keywords: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY MÔN PHIÊN DỊCH 3 VÀ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN HỌC
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY MÔN PHIÊN DỊCH 3 VÀ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN HỌC
Abstract: Môn Phiên dịch 3 là môn học dành cho sinh viên năm thứ tư trong chương trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường ĐHNN - ĐHQGHN. Trong quá trình giảng dạy môn học, chúng tôi tự nhận thấy kết quả giảng dạy chưa thực sự hiệu quả, thu hút sinh viên học tập như mong muốn của bản thân. Vì vậy, để tiến hành đánh giá về công tác giảng dạy môn Phiên dịch 3 của cá nhân, chúng tôi đã phát phiếu đánh giá môn học cho 56 sinh viên ở năm thứ tư. Mục đích của chúng tôi là nhận được phản hồi của người học về việc giảng dạy môn học, để từ đó chúng tôi có những điều chỉnh thích hợp nhằm mang lại hứng thú học cho người học cũng như nâng cao hiệu quả và chất lượng giảng dạy môn Phiên dịch 3 này.
Description: Môn Phiên dịch 3 là môn học dành cho sinh viên năm thứ tư trong chương trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường ĐHNN - ĐHQGHN. Trong quá trình giảng dạy môn học, chúng tôi tự nhận thấy kết quả giảng dạy chưa thực sự hiệu quả, thu hút sinh viên học tập như mong muốn của bản thân. Vì vậy, để tiến hành đánh giá về công tác giảng dạy môn Phiên dịch 3 của cá nhân, chúng tôi đã phát phiếu đánh giá môn học cho 56 sinh viên ở năm thứ tư. Mục đích của chúng tôi là nhận được phản hồi của người học về việc giảng dạy môn học, để từ đó chúng tôi có những điều chỉnh thích hợp nhằm mang lại hứng thú học cho người học cũng như nâng cao hiệu quả và chất lượng giảng dạy môn Phiên dịch 3 này.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/142
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf65.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.