Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/143
Title: PHONG CÁCH GIAO TIẾP MỸ TRONG THỔ LỘ VÀTỪ CHỐI TÌNH YÊU
Authors: Pham, Thu Ha
Keywords: PHONG CÁCH GIAO TIẾP MỸ TRONG THỔ LỘ VÀTỪ CHỐI TÌNH YÊU
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: PHONG CÁCH GIAO TIẾP MỸ TRONG THỔ LỘ VÀTỪ CHỐI TÌNH YÊU
Abstract: Thổ lộ tình yêu và từ chối tình yêu là hai hành động ngôn từ diễn ra phổ biến trong cuộc sống. Có các cách thổ lộ và từ chối khác nhau do ảnh hưởng bởi các yếu tố như là bản thân người thổ lộ hoặc từ chối, mối quan hệ giữa người nói và người nghe, các yếu tố bên ngoài. Xét theo khía cạnh ngữ dụng học, việc thổ lộ và từ chối tình yêu sẽ được nghiên cứu dựa theo yếu tố trực tiếp và gián tiếp. Nghiên cứu này là nguồn tham khảo cho việc tìm hiểu về tính trực tiếp thường thấy trong phong cách giao tiếp Mỹ cũng như các cách phù hợp trong thổ lộ và từ chối tình yêu ở Mỹ nhằm tránh các hiểu nhầm đáng tiếc.
Description: Thổ lộ tình yêu và từ chối tình yêu là hai hành động ngôn từ diễn ra phổ biến trong cuộc sống. Có các cách thổ lộ và từ chối khác nhau do ảnh hưởng bởi các yếu tố như là bản thân người thổ lộ hoặc từ chối, mối quan hệ giữa người nói và người nghe, các yếu tố bên ngoài. Xét theo khía cạnh ngữ dụng học, việc thổ lộ và từ chối tình yêu sẽ được nghiên cứu dựa theo yếu tố trực tiếp và gián tiếp. Nghiên cứu này là nguồn tham khảo cho việc tìm hiểu về tính trực tiếp thường thấy trong phong cách giao tiếp Mỹ cũng như các cách phù hợp trong thổ lộ và từ chối tình yêu ở Mỹ nhằm tránh các hiểu nhầm đáng tiếc.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/143
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf59.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.