Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/144
Title: Ý NGHĨA ẨN DỤ CỦA CÁC TÍNH TỪ CHỈ VỊ GIÁC NGỌT, MẶN, ĐẮNG, CHUA TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
Authors: Pham, Thu Ha
Keywords: Ý NGHĨA ẨN DỤ CỦA CÁC TÍNH TỪ CHỈ VỊ GIÁC NGỌT, MẶN, ĐẮNG, CHUA TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: Ý NGHĨA ẨN DỤ CỦA CÁC TÍNH TỪ CHỈ VỊ GIÁC NGỌT, MẶN, ĐẮNG, CHUA TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
Abstract: Trong quá trình ăn uống hàng ngày, con người được trải nghiệm các vị cơ bản như ngọt, mặn, đắng, chua, cay. Mỗi vị này đem lại cho con người những cảm nhận yêu, ghét khác nhau, điều này được thể hiện trong các ý nghĩa ẩn dụ dành cho các tính từ chỉ vị giác. Dưới quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận, nghiên cứu này nhằm tìm ra sự giống nhau và khác nhau trong các ẩn dụ ý niệm liên quan tới các tính từ chỉ vị giác ngọt, mặn, đắng, chua.
Description: Trong quá trình ăn uống hàng ngày, con người được trải nghiệm các vị cơ bản như ngọt, mặn, đắng, chua, cay. Mỗi vị này đem lại cho con người những cảm nhận yêu, ghét khác nhau, điều này được thể hiện trong các ý nghĩa ẩn dụ dành cho các tính từ chỉ vị giác. Dưới quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận, nghiên cứu này nhằm tìm ra sự giống nhau và khác nhau trong các ẩn dụ ý niệm liên quan tới các tính từ chỉ vị giác ngọt, mặn, đắng, chua.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/144
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf59.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.