Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/149
Title: CÁC KHÓ KHĂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐỂ TẠO RA TÍNH MẠCH LẠC TRONG BÀI VIẾT CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ 3 KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐHNN
Authors: Tran, Thu Ha
Keywords: CÁC KHÓ KHĂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐỂ TẠO RA TÍNH MẠCH LẠC TRONG BÀI VIẾT CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ 3 KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐHNN
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: CÁC KHÓ KHĂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐỂ TẠO RA TÍNH MẠCH LẠC TRONG BÀI VIẾT CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ 3 KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐHNN
Abstract: Kĩ năng viết là một trong những kĩ năng cơ bản của việc học tiếng Anh, và nó đặc biệt quan trọng đối với sinh viên chuyên ngành tiếng Anh bởi họ phải thực hiện rất nhiều các bài tập.Sinh viên thường cảm thấy họ thực hành kĩ năng viết tốt hơn các kĩ năng khác như nghe nói, tuy nhiên, thực tế là rất nhiều sinh viên gặp khó khăn để có một bài viết tốt.Điều này thể hiện rõ khi sinh viên phải viết bài nghiên cứu khoa học, hoặc viết luận văn hay các bài luận.Phương pháp nghiên cứu là tổng hợp kết quả các nghiên cứu trước đó ở các hoàn cảnh và các đối tượng khác nhau.Ngoài ra, tác giả còn dựa trên các bài tập viết môn tiếng Anh chuyên ngành của một lớp năm thứ ba để phân tích và tổng hợp các loại lỗi khác nhau của sinh viên.Bài viết cũng đề xuất một số phương pháp giúp sinh viên kiểm soát và khắc phục những lỗi này để có bài viết mạch lạc hơn nữa.
Description: Kĩ năng viết là một trong những kĩ năng cơ bản của việc học tiếng Anh, và nó đặc biệt quan trọng đối với sinh viên chuyên ngành tiếng Anh bởi họ phải thực hiện rất nhiều các bài tập.Sinh viên thường cảm thấy họ thực hành kĩ năng viết tốt hơn các kĩ năng khác như nghe nói, tuy nhiên, thực tế là rất nhiều sinh viên gặp khó khăn để có một bài viết tốt.Điều này thể hiện rõ khi sinh viên phải viết bài nghiên cứu khoa học, hoặc viết luận văn hay các bài luận.Phương pháp nghiên cứu là tổng hợp kết quả các nghiên cứu trước đó ở các hoàn cảnh và các đối tượng khác nhau.Ngoài ra, tác giả còn dựa trên các bài tập viết môn tiếng Anh chuyên ngành của một lớp năm thứ ba để phân tích và tổng hợp các loại lỗi khác nhau của sinh viên.Bài viết cũng đề xuất một số phương pháp giúp sinh viên kiểm soát và khắc phục những lỗi này để có bài viết mạch lạc hơn nữa.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/149
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf67.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.