Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/157
Title: XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TÍCH CỰC GIỮA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KHXHNV, TRƯỜNG ĐHKHTN – ĐHQGHN
Authors: Tran, Ngoc Hang
Keywords: XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TÍCH CỰC GIỮA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KHXHNV, TRƯỜNG ĐHKHTN – ĐHQGHN
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TÍCH CỰC GIỮA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KHXHNV, TRƯỜNG ĐHKHTN – ĐHQGHN
Abstract: Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới thành tích học ngoại ngữ của người học, trong đó có mối quan hệ giữa người dạy và người học.Trong những năm vừa qua, chủ đề này đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu và tranh luận rằng mối quan hệ thầy – trò tích cực có thể ảnh hưởng tích cực tới thành tích của người học ngoại ngữ. Nghiên cứu này nhằm mục đích điểm lại những lý thuyết về tầm quan trọng của mối quan hệ thầy – trò tích cực, cách xây dựng mối quan hệ này và tính khả thi của việc áp dụng các biện pháp đó trong việc giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi điểm lại lý thuyết và tiến hành nghiên cứu tính khả thi của một số phương pháp, tác giả phát hiện ra rằng để xây dựng mối quan hệ thầy – trò tích cực hiệu quả, người dạy cần dành nhiều thời gian cho các đối tượng học khác nhau, đặc biệt là đối tượng học kém và còn ngại ngùng.Mặt khác, các thầy cô giáo cũng nên tin tưởng vào sinh viên và thể hiện niềm tin đó một cách trực tiếp và liên tục. Không những thế, các thầy cô giáo cần giữ tác phong chuyên nghiệp và cho sinh viên thấy cần tôn trọng giáo viên như người thầy chứ không phải bạn bè. Việc quá thân thiện hay dễ dãi với sinh viên sẽ dẫn tới việc nhờn luật ở sinh viên và thái độ không tôn trọng từ đồng nghiệp cùng trường.Người dạy cũng không nên chỉ đánh giá cao những sinh viên có thành tích tốt mà còn cần tuyên dương những em có tiến bộ trong học tập.Như vậy, người học sẽ có động lực phấn đấu hơn và suy nghĩ tích cực hơn về năng lực của bản thân.
Description: Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới thành tích học ngoại ngữ của người học, trong đó có mối quan hệ giữa người dạy và người học.Trong những năm vừa qua, chủ đề này đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu và tranh luận rằng mối quan hệ thầy – trò tích cực có thể ảnh hưởng tích cực tới thành tích của người học ngoại ngữ. Nghiên cứu này nhằm mục đích điểm lại những lý thuyết về tầm quan trọng của mối quan hệ thầy – trò tích cực, cách xây dựng mối quan hệ này và tính khả thi của việc áp dụng các biện pháp đó trong việc giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi điểm lại lý thuyết và tiến hành nghiên cứu tính khả thi của một số phương pháp, tác giả phát hiện ra rằng để xây dựng mối quan hệ thầy – trò tích cực hiệu quả, người dạy cần dành nhiều thời gian cho các đối tượng học khác nhau, đặc biệt là đối tượng học kém và còn ngại ngùng.Mặt khác, các thầy cô giáo cũng nên tin tưởng vào sinh viên và thể hiện niềm tin đó một cách trực tiếp và liên tục. Không những thế, các thầy cô giáo cần giữ tác phong chuyên nghiệp và cho sinh viên thấy cần tôn trọng giáo viên như người thầy chứ không phải bạn bè. Việc quá thân thiện hay dễ dãi với sinh viên sẽ dẫn tới việc nhờn luật ở sinh viên và thái độ không tôn trọng từ đồng nghiệp cùng trường.Người dạy cũng không nên chỉ đánh giá cao những sinh viên có thành tích tốt mà còn cần tuyên dương những em có tiến bộ trong học tập.Như vậy, người học sẽ có động lực phấn đấu hơn và suy nghĩ tích cực hơn về năng lực của bản thân.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/157
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf67.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.