Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/160
Title: YÊU CẦU VÀ KỲ VỌNG VÀO VIỆC DẠY KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI
Authors: Tran, Kieu Hanh
Keywords: YÊU CẦU VÀ KỲ VỌNG VÀO VIỆC DẠY KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: YÊU CẦU VÀ KỲ VỌNG VÀO VIỆC DẠY KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI
Abstract: Kỹ năng sống là những kỹ năng có thể được tích lũy qua khoảng thời gian con người trải nghiệm những thành công, khó khăn, thất bại hay những sự kiện tương tự trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc dạy kỹ năng sống giúp rút ngắn khoảng thời gian trên, đây là một điều rất có ý nghĩa.Không thể phủ nhận vai trò ngày càng quan trọng của việc dạy kỹ năng sống cho trẻ từ sớm bởi kỹ năng sống là chìa khóa để trẻ em thích ứng và sống trong cộng đồng. Việc dạy kỹ năng sống ở Việt Nam đã được tiến hành một vài năm gần đây tại các trường tiểu học và cơ sở tư nhân, và thu hút được sự quan tâm rất lớn của phụ huynh học sinh. Đặc biệt một số vấn đề đặt ra là việc bắt đầu dạy từ khi nào là hợp lý, những kỹ năng nào là cần thiết cho trẻ… Đồng thời cũng có rất nhiều vấn đề xung quanh hình thức giáo dục mới mẻ này. Vì vậy, nghiên cứu được tiến hành nhằm điều tra yêu cầu và kỳ vọng của phụ huynh học sinh tiểu học về việc dạy kỹ năng sống cho con em mình. Các công cụ nghiên cứu được áp dụng là bảng câu hỏi điều tra phát cho phụ huynh học sinh, từ đó kết hợp phân tích dựa trên kết quả thu được giúp nghiên cứu đạt đến những kết luận và đề xuất cho việc dạy kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.
Description: Kỹ năng sống là những kỹ năng có thể được tích lũy qua khoảng thời gian con người trải nghiệm những thành công, khó khăn, thất bại hay những sự kiện tương tự trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc dạy kỹ năng sống giúp rút ngắn khoảng thời gian trên, đây là một điều rất có ý nghĩa.Không thể phủ nhận vai trò ngày càng quan trọng của việc dạy kỹ năng sống cho trẻ từ sớm bởi kỹ năng sống là chìa khóa để trẻ em thích ứng và sống trong cộng đồng. Việc dạy kỹ năng sống ở Việt Nam đã được tiến hành một vài năm gần đây tại các trường tiểu học và cơ sở tư nhân, và thu hút được sự quan tâm rất lớn của phụ huynh học sinh. Đặc biệt một số vấn đề đặt ra là việc bắt đầu dạy từ khi nào là hợp lý, những kỹ năng nào là cần thiết cho trẻ… Đồng thời cũng có rất nhiều vấn đề xung quanh hình thức giáo dục mới mẻ này. Vì vậy, nghiên cứu được tiến hành nhằm điều tra yêu cầu và kỳ vọng của phụ huynh học sinh tiểu học về việc dạy kỹ năng sống cho con em mình. Các công cụ nghiên cứu được áp dụng là bảng câu hỏi điều tra phát cho phụ huynh học sinh, từ đó kết hợp phân tích dựa trên kết quả thu được giúp nghiên cứu đạt đến những kết luận và đề xuất cho việc dạy kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/160
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf63.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.