Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/162
Title: VÀI NÉT VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIAO NHIỆM VỤ THEO NHÓM TRONG MÔN TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH
Authors: Nguyen, Thi Hao
Keywords: VÀI NÉT VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIAO NHIỆM VỤ THEO NHÓM TRONG MÔN TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: VÀI NÉT VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIAO NHIỆM VỤ THEO NHÓM TRONG MÔN TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH
Abstract: Phương pháp dạy học giao nhiệm vụ trong những năm gần đây thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới nghiên cứu, đặc biệt là những công trình nghiên cứu ứng dụng của phương pháp này vào các môn học ngoại ngữ. Tiếng Trung Quốc giao tiếp trong kinh doanh là môn học tích hợp rèn luyện kĩ năng nói với những kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Bài viết trên cơ sở phân tích những đặc trưng của phương pháp dạy học giao nhiệm vụ theo nhóm và môn học tiếng Trung Quốc giao tiếp trong kinh doanh, trọng tâm thể hiện ứng dụng của phương pháp này trong một số nội dung giảng dạy cụ thể.
Description: Phương pháp dạy học giao nhiệm vụ trong những năm gần đây thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới nghiên cứu, đặc biệt là những công trình nghiên cứu ứng dụng của phương pháp này vào các môn học ngoại ngữ. Tiếng Trung Quốc giao tiếp trong kinh doanh là môn học tích hợp rèn luyện kĩ năng nói với những kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Bài viết trên cơ sở phân tích những đặc trưng của phương pháp dạy học giao nhiệm vụ theo nhóm và môn học tiếng Trung Quốc giao tiếp trong kinh doanh, trọng tâm thể hiện ứng dụng của phương pháp này trong một số nội dung giảng dạy cụ thể.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/162
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.