Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/859
Title: NÉT ĐỘC ĐÁO CỦA HÌNH THỨC MAI TÁNG BẰNG MỘ CHUM Ở VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á
Authors: Ngo, Thanh Mai
Issue Date: May-2012
Abstract: Từ cổ xưa, người Việt Nam đã có những quan niệm về cái chết và đi kèm với nó là những hình thức mai táng khác nhau để tiễn đưa người chết về nơi chín suối để người chết được bình yên và mang lại sự an tâm cho những người còn sống. Mai táng bằng mộ chum không những là một đặc trưng văn hóa tiêu biểu của văn hóa Sa Huỳnh mà còn là hiện tượng phổ biến của cư dân cổ ở Đông Nam Á và thế giới. Do cùng nằm trong một khu vực địa lý, có nhiều nét tương đồng về văn hóa cho nên giữa Việt Nam và Đông Nam Á cũng có những cách thức mai táng giống nhau với những ý nghĩa biểu tượng giống nhau. Tuy vậy, ở mỗi nước lại có những nét đặc sắc riêng thể hiện ở nơi mai táng, đồ tùy táng … ở từng khu mộ chum. Việc tìm hiểu các hình thức mai táng bằng mộ chum giúp chúng ta hiểu thêm về cơ tầng văn hóa Đông Nam Á cổ đại nói chung và văn hóa Sa Huỳnh ở Việt Nam thời đại kim khí nói riêng.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/859
ISSN: hội nghị khoa học trường
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThS.pdf202.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.